Bộ Truyện Kiều chép tay của Hoàng gia triều Nguyễn cực kỳ quý hiếm vừa được scan thành 36 bản trưng bày trong triển lãm tại Đại nội Huế.

  • Phía sau trang sách: Khi văn nhân là mọt sách
  • Công phu bảo quản hiện vật khi hạ giải điện Thái Hòa của triều Nguyễn
  • Chiêm ngưỡng mũ quan triều Nguyễn đấu giá tại Tây Ban Nha ‘hồi hương’ cố đô Huế

By admin