Những trống đồng cổ có cách đây hàng nghìn năm lưu giữ giá trị lịch sử, văn hoá, tinh thần của cư dân Việt cổ đang được lưu giữ tại Bảo tàng cổ vật Đông Sơn (tại số 1, đường Cù Chính Lan, phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá).

  • Cận cảnh bộ trống đồng Cửu Long cung tiến đền thờ Vua Hùng
  • Đánh cá trên sông Cổ Chiên, ngư dân Vĩnh Long vớt được trống đồng cổ
  • Trống đồng vọng mãi

By admin