Lacameo không phải là nhóm họa sỹ đặc biệt, nó mang ý nghĩa bè bạn, nhiều hơn là một khuynh hướng nghệ thuật, cùng học, cùng chơi, cùng có những cách từng trải và trách nhiệm của người mẹ mà bình tĩnh sáng tác. Có lẽ những nhóm này không hiếm ở các thành phố, theo những cách khác nhau, nghề nghiệp khác nhau. Nhưng là họa sỹ họ vẽ một cách trực tiếp về số phận của họ, cách nhìn của họ trong cái thế giới mênh mông mà chật hẹp này.

  • ‘Ngày mới’ của 8 họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng
  • Nữ họa sĩ có tài vẽ tiểu họa tranh dân gian trên mặt đồng hồ qua kính hiển vi

By admin