Ban tổ chức hội thảo khoa học “Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký” thống nhất kiến nghị các cơ quan hữu trách lập hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh nhà sử học Lê Văn Hưu nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày sinh của ông.

  • Dự án tôn vinh vua Hùng và danh nhân Tuệ Tĩnh
  • Tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du
  • Sớm thống nhất biện pháp trùng tu giếng ở đền Lê Văn Hưu

By admin