Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọcViệt Nam lần thứ nhất, tại Bình Phước đang diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng cũng như xây dựng xã hội học tập.

  • ‘Vũ trụ Âm thanh’ thu hút bạn đọc tại ‘Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam’
  • ‘Cú hích’ mạnh để lan tỏa văn hóa đọc
  • Ngày Sách và Văn hóa đọc: ‘Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc’

By admin