Với cương vị Trưởng ban giám khảo của cuộc thi Got Talent Quảng Nam năm 2022, nhạc sĩ Trần Quế Sơn đã tiết lộ nhiều điều đặc biệt về cuộc thi Got Talent trên “đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm”, chuẩn bị cho đêm chung kết 22.4.

  • Nhạc sĩ xứ Quảng Thu Hường với niềm vui nhận thưởng tác phẩm ‘Hạnh phúc của em’
  • Rắc rối với nghệ danh, bút danh
  • Nhạc sĩ Trần Quế Sơn…tá hỏa với căn cước công dân mới
  • Bảo Trân ‐ chim sơn ca đất Quảng
  • Chu choa chi rứa hè?
  • Giọng mẹ à ơi

By admin