“Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21.4) tổ chức lần đầu tiên không chỉ tạo đầu ra cho ngành xuất bản bán được nhiều sách mà còn là “cú hích” mạnh mẽ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến công chúng”, Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Lê Hoàng khẳng định.

  • Ngày Sách và Văn hóa đọc: ‘Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc’
  • Ngày hội tri thức cho người dân và du khách đến TP.HCM
  • ‘Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam’ lần 1 sôi nổi các hoạt động hấp dẫn

By admin