Đại giới đàn Thiện Hoa 2022 (Phật lịch 2565) thu hút hàng vạn lượt Phật tử từ khắp các tỉnh thành trong cả nước về tham dự.

  • Đại lễ Phật đản: Các tự viện toàn TP.HCM sẽ cử 3 hồi chuông trống Bát nhã
  • Ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch: ‘Cho người thêm niềm vui, giúp người bớt khổ’
  • Ngày Đức Phật nhập Niết bàn Rằm tháng hai âm lịch: Nguồn gốc và ý nghĩa

By admin