(Dân trí) – Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang nỗ lực thực hiện các quy định an toàn phòng cháy trong sử dụng điện và quản lý vận hành lưới phân phối.

By admin