(Dân trí) – Giữa vòng vây rủi ro về tài chính và sức khỏe thời dịch, nỗ lực của doanh nghiệp bảo hiểm trở thành “lá chắn”, tiếp sức để cộng đồng vượt qua thử thách.

By admin