(Dân trí) – Trong văn bản số 7116/VPCP-CN ngày 2/10 của Văn phòng Chính phủ vừa ban hành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có chỉ đạo liên quan đến thu phí trên cao tốc và giá sàn vé máy bay.

By admin