(Dân trí) – Mô hình kinh tế tuần hoàn xoay quanh cây cà phê tham dự triển lãm World Expo diễn ra tại Dubai đã được Tập đoàn Cà phê Minh Tiến lấy ý tưởng chủ đạo từ chiếc đèn kéo quân.

By admin