(Dân trí) – Cùng một bộ kit test nhanh Covid-19, người tiêu dùng phải trả từ 145.000 – 250.000 đồng, nghĩa là, giá mỗi bộ kit test đang vênh cả trăm nghìn đồng.

By admin