(Dân trí) – Khi tình hình dịch phức tạp, ưu tiên số một đặt ra là phòng chống dịch, đặt sức khỏe và tính mạng người dân lên trên hết nên phải hy sinh một phần kinh tế. Kinh tế dù khó khăn vẫn có những điểm sáng.

By admin