(Dân trí) – Từ mức thu ngân sách bình quân 1.400 tỷ đồng/ngày trước tháng 6, số thu của TPHCM sụt giảm mạnh chỉ còn 600 tỷ đồng/ngày. Doanh nghiệp, nền kinh tế của TPHCM đang cần những chính sách hỗ trợ đặc biệt.

By admin