(Dân trí) – Mobile Money (tiền di động) đang được các Bộ ngành gấp rút thẩm định hồ sơ để cấp phép trong tháng 10 năm nay. Thời gian thí điểm dự kiến khoảng 2 năm.

By admin