(Dân trí) – Cuộc khủng hoảng tài chính của Evergrande đã lan tới Thụy Điển khi một đơn vị của công ty xe điện Evergrande phải tìm kiếm đối tác tài trợ mới sau khi cắt giảm 300 việc làm vì thiếu tiền.

By admin