(Dân trí) – Vừa chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ gần 50% xong, cổ đông lớn này của Toyota, Honda và Ford (Việt Nam) đã tiếp tục dự chi thêm 615 tỷ đồng để tiêu nốt số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020.

By admin