(Dân trí) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ 2 kịch bản tăng trưởng GDP cho năm nay, mục tiêu tăng trưởng 3-3,5%.

By admin