(Dân trí) – Gần đây, tình trạng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “đặt 1 ăn 70” theo kết quả giải đặc biệt xổ số xuất hiện. Cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

By admin