(Dân trí) – Bằng việc sớm đáp ứng toàn diện chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế Basel III và chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS 9, TPBank sẽ nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững và đưa ra được chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn.

By admin