(Dân trí) – Ngày 1/10, Hội đồng quản trị Tập đoàn GFS đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Hạnh – Phó Tổng Giám đốc thường trực đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GFS.

By admin