(Dân trí) – Cho rằng dư địa chính sách tốt hơn so với giai đoạn khủng hoảng trước, TS. Nguyễn Đình Cung nêu quan điểm tại thời điểm này cần phải chi mạnh tay để phục hồi nền kinh tế.

By admin