(Dân trí) – Những con số thống kê về tình hình thu hút FDI 9 tháng đầu năm phần nào cho thấy ngay cả ở thời điểm dịch vô cùng phức tạp vào tháng 8 và 9, FDI vào Việt Nam vẫn không bi quan như nhiều người tưởng.

By admin