(Dân trí) – Do đây là phiên cổ phiếu bắt đáy của ngày 28/9 về tới tài khoản nhà đầu tư nên cũng dễ hiểu áp lực chốt lời lên thị trường chung. Mặc dù vậy cộng đồng nhà đầu tư cũng đã có một phiên “tái mặt”.

By admin