(Dân trí) – Tổng quy mô các gói hỗ trợ năm 2021 của Việt Nam được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là khoảng 10,45 tỷ USD – tương đương hơn 2% GDP.

By admin