(Dân trí) – Các chuyên gia nhận định, khi đã kiểm soát khá tốt bệnh dịch, không còn con đường nào khác hơn là phải mở cửa bền vững, thích ứng an toàn để phục hồi kinh tế.

By admin