(Dân trí) – Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc tăng giá điện đối với khu vực sản xuất công nghiệp nhằm giảm bớt tình trạng thiếu điện ngày càng trầm trọng.

By admin