(Dân trí) – Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội thường xuyên trao đổi để xem xét và có phản ánh nhất định các trường hợp về nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất.

By admin