(Dân trí) – Những nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng của chính phủ Trung Quốc đang khiến giá hàng hóa tăng mạnh.

By admin