(Dân trí) – Đại dịch Covid-19 xảy ra toàn cầu, nhiều nước diễn biến phức tạp không riêng gì Việt Nam. Do vậy đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, doanh nghiệp FDI sẽ không rời khỏi Việt Nam vì khó khăn nhất thời.

By admin