(Dân trí) – Tập đoàn thiếu tiền mặt trầm trọng của Trung Quốc – Evergrande – vừa cho biết sẽ bán 9,99 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) cổ phần mà họ sở hữu tại ngân hàng Shengjing Bank cho một doanh nghiệp nhà nước.

By admin