(Dân trí) – Unilever đã thực hiện nhiều dự án phát triển bền vững suốt 25 năm, cam kết “mang cuộc sống bền vững trở nên phổ biến” và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

By admin