(Dân trí) – Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam vẫn tăng, đặc biệt là vốn đăng ký mới, vốn điều chỉnh.

By admin