(Dân trí) – Thủ tướng yêu cầu phải xem xét giải ngân nguồn vốn đầu tư công 250.000 tỷ đồng còn lại của năm 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và phê bình nghiêm khắc những nơi có tỷ lệ giải ngân dưới 40%.

By admin