(Dân trí) – Đang vào vụ thu hoạch, nhưng dịch bệnh Covid-19 khiến hàng trăm tấn cam đặc sản tại Quảng Trị gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, người dân “đứng ngồi không yên”.

By admin