(Dân trí) – “Sự đánh giá của các nhà đầu tư với Việt Nam vẫn tương đối tích cực so với một số vùng khác. Vì vậy, Việt Nam phải hành động”, Chủ tịch Dragon Capital Dominic Scriven chia sẻ cùng Dân trí.

By admin