(Dân trí) – Tại thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì giao dịch trực tuyến đang được ưu tiên và trở thành xu hướng, vừa đảm bảo hạn chế tiếp xúc nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi.

By admin