(Dân trí) – VN-Index vẫn đóng trên 1.350 điểm và chưa có tín hiệu xấu song trong bối cảnh thị trường bước vào thời điểm chốt NAV của các quỹ, nhà đầu tư được khuyến nghị thận trọng.

By admin