(Dân trí) – Theo yêu cầu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, đặc biệt là tín dụng bất động sản.

By admin