(Dân trí) – Nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động khi tái sản xuất, không những thế, chi phí xét nghiệm Covid-19 định kỳ 3 ngày/lần cũng khiến doanh nghiệp đau đầu.

By admin