(Dân trí) – 357 trang báo cáo, kiến nghị của 132 hiệp hội, liên minh hợp tác xã, doanh nghiệp cả được gửi về VCCI. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đã hé lộ các ý kiến này, trong hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp.

By admin