(Dân trí) – Với gói 3.000 tỷ đồng cấp bù lãi suất, dự kiến sẽ có khoảng hơn 100.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi lãi suất 3-4%/năm được “bơm” ra nền kinh tế.

By admin