(Dân trí) – Các học giả Trung Quốc phản bác quan điểm cho rằng Evergrande “quá lớn để sụp đổ” và cho biết chính công ty phải có trách nhiệm xử lý. Vẫn còn quá sớm để nói đến một gói giải cứu của chính phủ.

By admin