(Dân trí) – Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài cho biết chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam là giảm số lượng, tăng về chất lượng làm loại bỏ các dự án quy mô nhỏ, ít giá trị gia tăng.

By admin