(Dân trí) – Sở Công Thương TPHCM tính tới phương án thu hồi các bộ test Covid-19 của doanh nghiệp không sử dụng xét nghiệm cho shipper, mà ký hợp đồng với bệnh viện thực hiện.

By admin