(Dân trí) – Thủ tướng sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19, trên tinh thần chung sức đưa kinh tế đất nước bật dậy, không “than nghèo, kể khổ”.

By admin