(Dân trí) – Nếu không trích quỹ bình ổn, tại kỳ điều chỉnh ngày mai (25/9), giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng 300-400 đồng/lít tùy loại.

By admin