Ngày 24.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết ông Trần Hồng Quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch đề cương tổng quát dự án “Xây dựng hình ảnh, thương hiệu tỉnh Cà Mau đến năm 2025”.
Theo đó, kinh phí dự kiến ban đầu cho dự án là 3,755 tỉ đồng, được UBND tỉnh Cà Mau giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau làm đầu mối, tổ chức thực hiện và phối hợp với các sở, ngành chức năng để triển khai dự án.

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện giải pháp xây dựng chiến lược hình ảnh, chiến lược thương hiệu chung và 5 nhóm ngành nghiên cứu khảo sát của tỉnh Cà Mau; chuyển đổi thành các giải pháp, sản phẩm hình ảnh thương hiệu cụ thể để truyền thông, quảng bá. Làm tiền đề để chuẩn hóa hình ảnh nhận diện thương hiệu, hệ thống nhận diện chung của vùng Đất Mũi, tạo thuận lợi trong dễ dàng nhận diện, tạo sự khác biệt so với các địa phương khác trong và ngoài nước.

Từ bộ thương hiệu nhận dạng của Cà Mau, thông qua các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm du lịch, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, lễ hội truyền thống… sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường mời gọi đầu tư, hợp tác tất cả tỉnh, thành và nước ngoài cho tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.


By admin