(Dân trí) – Đối thoại với doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin, Thủ tướng đã có gọi điện trao đổi trực tiếp với ông và nói Thủ tướng không kiểm điểm Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch.

By admin